KontaktNapište námFacebook češtinaEnglish

Žádosti o informace

Název organizace: Divadlo ALFA, příspěvková organizace, Rokycanská 7, 312 00 Plzeň

Způsob založení: zřizovací listinou na základě usnesení ZMP č. 296 ze dne 15.5.2003 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle §27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Organizační struktura: zobrazit schéma - obrázek

Kontaktní spojení: viz Kontakty

Bankovní spojení: 3433311/0100, KB Plzeň město

Identifikační číslo organizace (IČ): 00250937

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00250937

Dokumenty:


Žádosti o informace: viz Kontakty

Příjem žádostí a dalších podání: viz Kontakty

Opravné prostředky: při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Formuláře: nejsou stanoveny zvláštní formuláře

Popisy postupů: nejsou stanoveny

Předpisy: zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad za poskytování informací (platné do odvolání)

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací: Žádná usnesení nebyla dosud přijata

Licenční smlouvy: dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena


Výroční zprávy:


V letech 2016 - 2019 nebyla organizace požádána o žádnou informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.